Šie ir mūsu

Pakalpojumi

Pērkam mežus no privātpersonām un juridiskām personām, pirms tam veicot meža inventerizāciju. Atbilstoši likumdošanai, meža inventarizācija ir jāveic ik pēc 20 gadiem. Tā ir nepieciešama, lai saņemtu atļauju koku ciršanai. Īpašniekiem, no kuriem plānojam pirkt mežu, inventerizācija palīdzēs noskaidrot koksnes vērtību – arī situācijās, kad koksnes vērtība tiek noteikta atbilstoši likumdošanai. Iepērkot mežu, palīdzam sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju.

Mūsu uzņēmums ir pierādījis sevi kā līderi un uzticamu sadarbības partneris, iepērkot mežus no juridiskām personām un privātpersonām. Gadu gaitā esam izveidojuši plašu transportēšanas tīklu, kas mums ļauj pirkt mežus visā Latvijā. Saimniekiem objektīvi izskaidrojam esošo tirgus situāciju un piedāvājam izdevīgākos nosacījumus. Pērkot mežu, nodrošinām pilnīgu caurspīdīgumu, palīdzam sakārtot dokumentāciju, veicam īpašuma novērtēšanu, mantojuma un nekustamā īpašuma lietu kārtošanu u.c.

Pērkam mežus no privātpersonām un juridiskām personām, vienlaikus rūpējoties arī par mežu resursu atjaunošanos, lai saglabātu meža bioloģisko daudzveidību, atjaunošanās spējas u.c. Sniedzam konsultācijas, iesakot saimniekiem atbilstoši rūpēties par jaunaudzēm, kā arī sniedzam padomus par cirtes kopšanu. Nodrošinās arī pilna cikla meža apsaimniekošanu. Iepērkot mežus, aiztaupam saimniekam liekas pūles, jo veicam meža dokumentācijas sagatavošanu un meža sagatavošanu mežizstrādei. Mūsu pakalpojumā ietilpst arī mežu atjaunošana, jaunaudžu kopšana un koksnes realizācija.

Uzņēmums pērk mežu no privātpersonām un juridiskām personām, kā arī sniedz vērtīgus ieteikumus un praktisku palīdzību meža apsekošanā. Saimniekam, kas savā īpašumā ieguvis mežu, vispirms jāveic meža audzes apsekošana, lai novērtētu, kādi darbi ir jāveic meža apsaimniekošanas procesā. Mēs nopirksim Jūsu mežu, un, lai darījums būtu izdevīgs saimniekam, veiksim meža inventerizāciju, apsaimniekošanas plāna, projekta izstrādi, ko veiks sertificēti meža inventerizācijas speciālisti.

Iepērkam mežus no privātpersonām un juridiskām personām, un pirms tam iesakām vēl citus mūsu pakalpojumus, piemēram, meža vērtēšanu, kas ietver meža inventerizācijas veikšanu, meža īpašumu apsekošanu, apsaimniekošanas plāna izstrādi u.c. Rūpīga plāna izstrāde meža pirkšanas darījumu padarīs daudz vienkāršāku un izdevīgāku.

Pērkot mežu no privātpersonām un juridiskām personām, iesakām izmantot pakalpojumu cirsmas tirgus vērtības noteikšana. Esam uzņēmums, kas iepērk mežus visā Latvijā, līdz ar to esam uzkrājuši vērtīgu pieredzi. Palīdzam veikt cirsmas dastošanu, noteikt tās tirgus vērtību. Nepieciešamības gadījumā saimniekiem, no kuriem pērkam mežu, sniegsim konsultācijas un palīdzēsim sakārtot dokumentāciju nekustamā īpašuma un mantojuma lietās.

Uzņēmums iepērk mežus no privātpersonām un juridiskām personām, kļūstot par uzticamu un caurspīdīgu sadarbības partneri. Mēs atbildam saimniekiem uz visiem jautājumiem, kas bieži rodas meža ieaudzēšanas plāna izstrādē, piemēram, ko darīt ar neizmantoto zemi, kā apsaimniekot izzāģēto zemes gabalu, kā izaudzēs jaunu mežu, vēl biezāku?
Mūsu uzņēmums, pērkot mežu, kā arī veicot tā apsaimniekošanu, palīdzēs Jums veikt ieaudzēšanas plāna izstrādi, jo tieši pārdomāta apsaimniekošana ir nepieciešama, lai sasniegtu mērķi, piemēram, uzlabotu zemes izmantošanas efektivitāti un ieaudzētu mežaudzi mazproduktīvās platībās.

Iepērkam mežu no juridiskām personām un privātpersonām, esam gatavi saimniekus atbalstīt ar padomiem un praktisku palīdzību meža apsaimniekošanas procesā. Uzticot mums sava mežu pirkšanu, mēs palīdzēsim Jums gūt lietderību finansiālajā aspektā, kā arī maksimālu efektivitāti no meža kubatūras. Izvēloties mūs par sadarbības partneri, varat būt drošs, ka mūsu uzņēmums darbojas pilnībā caurspīdīga, kas nozīmē, ka meža pirkšana noritēs bez jebkāda riska.

Izvēlies pakalpojumu un sazines ar mums caur kontaktu sadaļu!    Piemēram 13000262501

    Neobligāti

    Neobligāti    Neobligāti