Iepērk mežu īpašumus

Uzņēmums iepērk meža īpašumus. Veicam meža ieaudzēšanas plāna izstrādi, lai zeme tiktu izmantota efektīvi un arī mazproduktīvās plātības mežaudze tiktu ieaudzēta. Palīdzēsim meža ieaudzēšanas plāna jautājumos. Iepērkam mežus gan no privātpersonām, gan juridiskām personām. Esam ilggadējs un uzticams Latvijas uzņēmums, kas sadarbojas ar klientiem ārzemēs.    Piemēram 13000262501

    Neobligāti

    Neobligāti    Neobligāti