Mežu inventarizācija

Pirms meža iegādes veicam inventarizāciju. Lai saņemtu atļauju koku ciršanai, nepieciešams veikt meža inventarizāciju, kas pēc likumdošanas, būtu jāveic ik pēc 20 gadiem. Veicot meža inventarizāciju, noskaidrosim koksnes vērtību, lai veiksmīgāk mēs varētu veiktu darījumu ar Jums kā īpašnieku. Palīdzēsim sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju pirms meža pārdošanas.    Piemēram 13000262501

    Neobligāti

    Neobligāti    Neobligāti