Mežu vērtēšana

Iepērkam mežus un arī sniedzam pakalpojumu – meža vērtēšana, kurā ietilpst meža inventarizācija, meža apsekošana, kā arī apsaimniekošanas plāna izstrāde. Meža apsaimniekošana notiek ar profesionāļu palīdzību un padomiem. Uzņēmuma pakalpojumos ietilpst arī mežu atjaunošana, jaunaudžu kopšana un koksnes realizācija. Lai pirkšanas darījums būtu vienkāršāks un izdevīgāks, izstrādājam rūpīgu plānu. Jums kā klientam palīdzēsim sakārtot dokumentāciju, kas arī saistīta ar mantojuma un nekustamā īpašuma lietu, palīdzēsim veikt īpašuma novērtēšanu pirms Jūsu meža iegādes.    Piemēram 13000262501

    Neobligāti

    Neobligāti    Neobligāti