Radies jautājums?

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Jā, iespējams saņemt avansa maksājumu līdz pat 50% no darījuma summas, noslēdzot priekšlīgumu.

Jā, protams. Īpašuma sakārtošana kā mūsu pienākums nostiprināta pat līgumā.

Nauda tiks pārskaitīta darījuma slēgšanas dienā.

Nē, nepiekopjam šādu maldinošu praksi.

3 soļi meža vērtības palielināšanai

New Project

Profesionāla
novērtēšana

Lai izprastu katra īpašuma specifiku un nodrošinātu lielāko meža vērtības pieaugumu ilgtermiņā, mežsaimniecības speciālistam svarīgi veikt individuālu katra īpašuma apsekošanu.

New Project

Pareiza mežsaimnieciskās
darbības izvēle

Meža apsaimniekošanā svarīgs ir cikliskums – lai mežs savu vērtību saglabātu un nezaudētu bojātu vai pāraugušu koku dēļ, nepieciešama pareizās cirtes veida izvēle.

New Project

Atbildīga ilgtermiņa
uzraudzība

Ilgtermiņa vērtību saglabāšanai nepieciešama kvalitatīva uzraudzība – tikai kontrolēta un pārdomāta meža apsaimniekošana būs nodrošinājums meža vērtības pieaugumam.    Piemēram 13000262501

    Neobligāti

    Neobligāti    Neobligāti