Šie ir mūsu

Pakalpojumi

Atbilstoši likumdošanai, meža inventarizācija ir jāveic ik pēc 20 gadiem. Tā ir nepieciešama, lai saņemtu atļauju koku ciršanai. Īpašniekiem, no kuriem plānojam pirkt mežu, inventerizācija palīdzēs noskaidrot koksnes vērtību – arī situācijās, kad koksnes vērtība tiek noteikta atbilstoši likumdošanai. Iepērkot mežu, palīdzam sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju.

Mūsu uzņēmums ir pierādījis sevi kā līderi un uzticamu sadarbības partneris, iepērkot mežus no juridiskām personām un privātpersonām. Gadu gaitā esam izveidojuši plašu transportēšanas tīklu, kas mums ļauj pirkt mežus visā Latvijā. Saimniekiem objektīvi izskaidrojam esošo tirgus situāciju un piedāvājam izdevīgākos nosacījumus. Pērkot mežu, nodrošinām pilnīgu caurspīdīgumu, palīdzam sakārtot dokumentāciju, veicam īpašuma novērtēšanu, mantojuma un nekustamā īpašuma lietu kārtošanu u.c.

Rūpējamies par mežu resursu atjaunošanos, lai saglabātu meža bioloģisko daudzveidību, atjaunošanās spējas u.c. Sniedzam konsultācijas, iesakot saimniekiem atbilstoši rūpēties par jaunaudzēm, kā arī sniedzam padomus par cirtes kopšanu. Nodrošinām pilna cikla meža apsaimniekošanu. 

Sniedzam vērtīgus ieteikumus un praktisku palīdzību meža apsekošanā.
Saimniekam, kas savā īpašumā ieguvis mežu, vispirms jāveic meža audzes apsekošana, lai novērtētu, kādi darbi ir jāveic meža apsaimniekošanas procesā.

Lai darījums būtu izdevīgs saimniekam, veiksim meža inventarizāciju, apsaimniekošanas plāna izstrādi – ko veiks sertificēti meža inventarizācijas speciālisti.

Iepērkam mežus no privātpersonām un juridiskām personām. Pirms darījuma, piedāvājam citus mūsu pakalpojumus, piemēram, meža vērtēšanu. Meža vērtēšanā ietilpst meža inventarizācijas veikšana, meža īpašumu apsekošana, apsaimniekošanas plāna izstrāde u.c. Rūpīga plāna izstrāde, meža pirkšanas darījumu, padarīs daudz vienkāršāku un izdevīgāku.

Esam uzņēmums, kas iepērk mežus visā Latvijā, līdz ar to esam uzkrājuši vērtīgu pieredzi. Palīdzam veikt cirsmas dastošanu, noteikt tās tirgus vērtību. Nepieciešamības gadījumā saimniekiem, no kuriem pērkam mežu, sniegsim konsultācijas un palīdzēsim sakārtot dokumentāciju nekustamā īpašuma un mantojuma lietās.

Uzņēmums iepērk mežus no privātpersonām un juridiskām personām, kļūstot par uzticamu un caurspīdīgu sadarbības partneri. Mēs atbildam saimniekiem uz visiem jautājumiem, kas bieži rodas meža ieaudzēšanas plāna izstrādē:

ko darīt ar neizmantoto zemi,

kā apsaimniekot izzāģēto zemes gabalu,

kā izaudzēt jaunu mežu, vēl biezāku.

Mūsu uzņēmums, pērkot mežu, kā arī veicot tā apsaimniekošanu, palīdzēs Jums veikt ieaudzēšanas plāna izstrādi, jo tieši pārdomāta apsaimniekošana ir nepieciešama, lai sasniegtu mērķi:  uzlabotu zemes izmantošanas efektivitāti un ieaudzētu mežaudzi mazproduktīvās platībās.

Esam gatavi saimniekus atbalstīt ar padomiem un praktisku palīdzību meža apsaimniekošanas procesā. Uzticot mums sava meža īpašumu, mēs palīdzēsim Jums gūt lietderību finansiālajā aspektā. Izvēloties mūs par sadarbības partneri, varat būt droši, ka mūsu uzņēmums darbojas pilnībā caurspīdīgi – meža pirkšana noritēs bez jebkāda riska.

Izvēlies pakalpojumu un sazines ar mums caur kontaktu sadaļu!    Piemēram 13000262501

    Neobligāti

    Neobligāti    Neobligāti